home_page_left.jpg
paint splash logo.PNG
paint splash logo.PNG
paint splash logo.PNG
paint splash logo.PNG
paint splash logo.PNG
paint splash logo.PNG

יצירה בירוק הינה בית לסדנאות פיסול ויצירה מחומרים מהטבע וחומרים בשימוש חוזר. ביצירה בירוק שמנו לנו למטרה לנסות ולהעביר את החשיבות של שמירה על הסביבה, מיחזור, קיימות כאורך חיים, הפחתת פסולת להטמנה והפרדה במקור. יצירה בירוק מתאימה במיוחד כהפעלה לקייטנות,בתי ספר, אירועי טו' בשבט וחגי ישראל.